Hội thảo giáo dục thông minh

UBND TP.HCM sẽ tổ chức hội thảo “Giáo dục thông minh” dự kiến vào ngày 20-12-2019. Hội thảo này nhằm đánh giá tổng thể hiệu quả của một số mô hình giáo dục thông minh đang triển khai tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP.HCM để củng cố, mở rộng, nâng cao, nhân rộng các mô hình hay; đồng thời mời gọi các chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức giáo dục có uy tín, đủ kinh nghiệm và năng lực triển khai giáo dục thông minh đóng góp ý kiến, tư vấn cho lãnh đạo TP xây dựng các đề án, chương trình, giải pháp một cách toàn diện, nhằm phát triển giáo dục thông minh đối với cấp học phổ thông của TP.

Cũng theo kế hoạch, UBND TP sẽ tổ chức hội thảo quốc tế “Chăm sóc sức khỏe bằng ứng dụng hệ thống y tế thông minh” vào ngày 14-12-2019. Hội thảo quốc tế này là cơ hội để ngành y tế TP tiếp cận và hội nhập trong nền công nghiệp 4.0, trí tuệ nhân tạo AI về lĩnh vực y tế để hướng đến công tác quản lý, điều hành hoạt động tại các bệnh viện, cơ sở y tế đạt hiệu quả cao trong công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân, nâng cao dịch vụ chăm sóc sức khỏe y tế cho nhân dân ngang bằng với các nước trong khu vực ASEAN.


Link ảnh hội thảo: 

https://drive.google.com/drive/folders/14u7fNuQx-43WgXXYJsRK3R-z-yRq4U-w?usp=sharing